Het thema

Wie bent u in deze wereld? Een dringende vraag waar elk mens een antwoord op moet hebben, wat is uw antwoord?

Kijk live mee

Programma

Liederen

Lied 1 Dit is de dag
Dit is de dag
Dit is de dag
Die de Heer ons geeft
Die de Heer ons geeft

Weest daarom blij
Weest daarom blij
En zingt verheugd En zingt verheugd
Dit is de dag die de Heer ons geeft

Weest daarom blij en zingt verheugd
Dit is de dag,
dit is de dag
Die de Heer ons geeft

Dit is de dag
Dit is de dag
Die de Heer ons geeft
Die de Heer ons geeft

Weest daarom blij
Weest daarom blij
En zingt verheugd
En zingt verheugd

Dit is de dag die de Heer ons geeft
Weest daarom blij en zingt verheugd
Dit is de dag, dit is de dag
Die de Heer ons geeft

Dit is de dag die de Heer ons geeft
Weest daarom blij en zingt verheugd
Dit is de dag, dit is de dag
Die de Heer ons geeft

Lied2 Ik kom Uw heiligdom binnen
Ik kom in Uw heiligdom binnen
‘T Voorhangsel ga ik voorbij
‘K Breng U mijn offer, een zoete geur
Vrucht van wat U deed in mij

Mijn mond brengt een offer van lof, Heer
‘T Gaat nu alleen om Uw eer
‘T Reukwerk van mijn lofgezang
Stijgt op in Uw woning

Ik kniel voor de troon van mijn Koning
Samen met mijn stem hef ik
Ook mijn handen op tot U
‘T Loflied komt diep uit mijn hart

Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
Komen U toe, God van ’t heelal voor eeuwig
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
Komen U toe, God van ’t heelal

Ik kom in Uw heiligdom binnen
‘T Voorhangsel ga ik voorbij
‘K Breng U mijn offer, een zoete geur
Vrucht van wat U deed in mij

Mijn mond brengt een offer van lof, Heer
‘T Gaat nu alleen om Uw eer
‘T Reukwerk van mijn lofgezang
Stijgt op in Uw woning

Ik kniel voor de troon van mijn Koning
Samen met mijn stem hef ik
Ook mijn handen op tot U
‘T Loflied komt diep uit mijn hart

Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
Komen U toe, God van ’t heelal voor eeuwig
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
Komen U toe, God van ’t heelal

Lied 3 Jezus Leeft
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Lied 4 Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed,
daar is kracht in het bloed,
daar is kracht in het bloed,
in het bloed.

Wilt u van zonde en schuld zijn verlost,
daar is kracht in het bloed,
daar is kracht in het bloed.
Weet dat uw redding zo veel heeft gekost,
daar is kracht in het bloed van het Lam.

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het dierbaar bloed van het Lam.

Satan gaat rond als een briesende leeuw,
daar is kracht in het bloed,
daar is kracht in het bloed.
Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw,
daar is kracht in het bloed van het Lam.

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het dierbaar bloed van het Lam.

Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u,
daar is kracht in het bloed,
daar is kracht in het bloed.
Hoort naar Zijn woord en gelooft in Hem nu,
daar is kracht in het bloed van het Lam.

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het dierbaar bloed van het Lam.

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het dierbaar bloed van het Lam.

Lied 5 Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus
Die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede
Dikwijls drukt ons zonde neer
Juist omdat wij ’t al niet brengen
In ’t gebed tot onze HeerLeidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt

Zijn wij zwak, belast, beladen
En ter neer gedrukt door zorg.
Dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze hulp en borg
Als soms vrienden ons verlaten
Gaan wij biddend tot de Heer
In zijn armen zijn wij veilig
Hij verlaat ons nimmermeer

Lied 6 Daar ruist langs de wolken
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam
Die hemel en aarde verenigt tezaam
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard;
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof,
En d’ Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d’ eer,
Want Gij zijt der mensen en Engelen Heer!

Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?

Lied 7 Kom tot de Vader
Nog voordat je bestond,
Kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
En telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
Want niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

Lied 8 Stil maar, wacht maar
Nu gaan de bloemen nog dood,

nu gaat de zon nog onder

en geen mens kan zonder,

water en zonder brood.

 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.

 

Daar is geen zon en geen maan,

daar zal God ons verlichten.

Daar zullen alle gezichten,

vol van Zijn heerlijkheid staan.

 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.

 

Zing voor de eeuwige dag,

zing voor Zijn komst en zeg amen.

Zing voor de Heer die ons samen,

daar al van eeuwigheid zag.

 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.

Lied 9 Er is een dag
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag dan komt de Heer
en haalt Zijn bruid,
die rein en stralend,
opgaat in Zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,
wanneer de graven open gaan,
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent wordt nu bekleed
met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is,
amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven in Zijn nabijheid
voor altijd, amen,
amen.

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat niet voor altijd is,
als Jezus terug komt,
deel je in Zijn heerlijkheid.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is,
amen.

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven in Zijn nabijheid
voor altijd, amen,
amen.

Wat een dag zal dat zijn,
voor altijd zonder pijn.
Wat een dag zal dat zijn,
eeuwig zullen wij bij Hem zijn.

Wat een dag zal dat zijn,
voor altijd zonder pijn.
Wat een dag zal dat zijn,
eeuwig zullen wij bij Hem zijn

Lied 10 Is uw paspoort getekend o mens?

Heeft de Heiland uw paspoort getekend?
Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?
Nog is het tijd, de Heer’ geeft gena,
de toegang is vrij door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens.
Is uw paspoort getekend, o mens?

2 Gij kunt zelf de tol niet betalen.
Zilver-en goud verliest daar zijn macht.
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang.
Tot het land waar de Heiland u wacht.
Nog is het tijd, de Heer’ geeft gena.
De toegang is vrij door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens.
Is uw paspoort getekend, o mens?

3 Het is nu het uur der beslissing.
Bij de grens begint het gericht.
O, geloof in uw Heiland uw Redder.
En Hij voert u naar ’t eeuwige licht.
Nog is het tijd, de Heer’ geeft gena.
De toegang is vrij door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens.
Is uw paspoort getekend, o mens?

Bedankt voor je komst!

Datum
24 Juli 2022
Tijd

Vanaf 15:00 uur

Locatie

Postweg 12, Lewedorp

Routebeschrijving
BIJDRAGEN

Kom ook en neem iemand mee!

Ken jij Jezus nog niet? Ieder mens heeft hem nodig! Waarom? Kom en luister. Ken jij hem al wel als je persoonlijke verlosser, kom dan ook om samen met ons hem te dienen.

Contact

We helpen je graag verder

Wil je meer informatie, een Bijbel of zit je met een vraag, stuur ons dan gerust een berichtje.